trijenale grafike

ТРЕЋЕ MEЂУНАРОДНО ТРИЈЕНАЛЕ ГРАФИКЕ

 trijenale grafike

УЛУС

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА

 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ је организатор Трећег међународног тријенала графике (даље у тексту Тријенале), које ће се одржати у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ од 27 априла 2017.

• Право учешћа имају сви професионални уметници, домаћи и из иностранства,  као и студенти завршних година уметничких факултета.

• Пропозиције омогућују све технике у којима се реализује оригинална графика, на формату папира не већем од 80 х 110 цм, али се неће уважавати монотипије, фотокопије и фотографије. Аутор пријављује дигиталну фотографију рада, графичког листа реализованог у последње три године.

• Партиципација, за уметнике из Србије је 1.500 динара, а за иностране уметнике 45 €; плаћају само уметници чији радови прођу селекцију. Аутор је у обавези да на месту уплате нагласи да трошкови банкарске провизије иду на његов терет.

• Уметници могу да донирају рад за графичку збирку Тријенала  (означити адекватно поље на етикетама за радове).

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА

od 27 априла 2017.

Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић”, Мали Калемегдан 1, 11000 Београд, Србија

Галерија УЛУС, Кнез Михаилова 37, 11000 Београд, Србија

Галерија Графички колектив, Обилићев венац 27, 11000 Београд, Србија

Галерија Центра за графику и визуелна истраживања, Париска 16, 11000 Београд, Србија

Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Васе Стајића 1, 21000 Нови Сад, Србија

ПРИЈАВА ГРАФИКА

Конкурс се одвија у две фазе:

1.     Пријава на конкурс електронским путем на e-mail triennialbelgrade@gmail.com, до  15. децембра 2016. године. Уз комплетно попуњену пријаву потребно је послати: биографију и дигиталну репродукцију рада (величина А5 (14,8 х 21 цм), резолуција 300 дпи, формат ЈПЕГ, квалитет 10, максимална величина слике 2 МБ). Фајл именовати: назив, техника, димензије и година настанка рада.

2.   Уметници чији радови прођу селекцију биће обавештени о датуму слања радова. Графике се достављају без паспартуа и рама, поштом са назнаком «Штампана ствар» и «Нема комерцијалну вредност», или лично у просторијама УП „Цвијета Зузорић“, као и  доказ о плаћеној партиципацији.

Послаћемо обавештење да смо примили Вашу пријаву. Селекцију ће обавити међународни жири. Организатор задржава право да одбије радове уколико се не подударају са фотографијама и не испуњавају професионалне стандарде.

НАГРАДЕ

ТРИ РАВНОПРАВНЕ НАГРАДЕ ТРИЈЕНАЛА (изложба у Галерији УЛУС, као пратећи програм следећег Тријенала и наменска презентација у каталогу Тријенала).

НАГРАДА ГРАФИЧКОГ КОЛЕКТИВА (изложба у Галерији Графички колектив, као пратећи програм следећег Тријенала).

НАГРАДА ЦЕНТРА ЗА ГРАФИКУ И ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА (изложба у Галерији центра за графику и визуелна истраживања, као пратећи програм следећег Тријенала).

Предвиђене су награде спонозора и откупне награде.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

Организациони одбор Тријенала предвиђа и организује посебни пратећи програм:

Изложбе награђених уметника на Другом међународном тријеналу графике, презентације еминентних институција и графичара, симпозијум, трибина о актуелним питањима.

КАТАЛОГ

Организатор Тријенала издаје каталог у боји, који сви учесници добијају бесплатно. Каталог се штампа двојезично (српски-енглески). Сваки излагач дозвољава организатору бесплатно фотографисање и репродуковање својих дела за пропагандне намене Тријенала.

ОСИГУРАЊЕ ДЕЛА

Организатор прихвата одговорност за осигурање дела у току трајања изложбе.

Организатор не сноси одговорност за оштећења настала током транспорта и слања радова. Да би избегли евентуална оваква оштећења, организатор саветује употребу чврсте картонске амбалаже. Оригинална паковања и амбалажа биће употребљени за повраћај радова.

КАЛЕНДАР ТРИЈЕНАЛА

Јун 2016.

Објављивање конкурса

до 15. децембра 2016.

Пријем радова електронским путем

јануар 2017.

Жирирање и прелиминарни резултати

до 30. марта 2017.

Пријем радова

27.април 2017.

Отварање Тријенала

Шест месеци по затварању изложбе

Враћање радова

 ИНФОРМАЦИЈЕ

Организациони одбор Тријенала:

Сузана Вучковић,

Биљана Вуковић,

Маја Ђуровић,

Владимир Милановић,

За све информације и питања:

Телефон: 011/2621-585

Факс: 011/2622-281

E-mail: triennialbelgrade@gmail.com

Web site: www.trijenalegrafike.rs

Молимо Вас да нам одговорите да сте примили овај e-mail!

Хвала унапред,

Сузана Вучковић,

Председник Организационог одбора Тријенала

Биљана Вуковић,

Председник Уметничког савета Тријенала